ΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΨΥΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΨΥΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΑΦΜ : 095649947

ΔΟΥ : Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗ